Voor Organisaties

Mensen maken het verschil in je organisatie. In onrustige tijden is goed personeel cruciaal. Dan wordt er meer van medewerkers verwacht. Dan is het van belang dat ze meer doen dan alleen hun taak uitvoeren.

Dan ga je er vanuit dat medewerkers moeten kunnen anticiperen op onverwachte situaties, zaken oppakken die niet direct tot hun werkgebied horen, meedenken aan oplossingen en verbeteringen, en over de grenzen van hun functie en/of afdeling heen kijken en handelen.

Dan is het van belang dat medewerkers flexibel, alert en proactief zijn en al hun capaciteiten inzetten om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

We hebben echter onze organisaties vol gebouwd met middelen die juist een belemmering zijn voor flexibel, alert en proactief handelen. In elke organisatie van enige omvang kom je ze tegen, de organisatiestructuren, de teams/afdelingen, de functieprofielen, de beoordelingssystemen, de budgetten en de targets.

Ze vormen eerder een obstakel dan een hulpmiddel om de continue stroom van veranderingen het hoofd te bieden.

Hoe ga je om met dit dilemma? Hoe hou je je organisatie op koers? Hoe zorg je dat iedereen klaar is voor de noodzakelijke veranderingen? Hoe geef je je medewerkers meer vertrouwen? Hoe bied je ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en initiatieven van onder af? Kortom, hoe hou je de energie in je organisatie vast?

‘WiemanWerkt’ helpt organisaties om te gaan met veranderingen. Door ondersteuning te geven op een geheel eigen wijze. ‘WiemanWerkt’ mobiliseert krachten als gevoelens, verbeelding en creativiteit in de organisatie die tot voor kort nog niet eerder bekend waren. En zorgt hierdoor voor meer betrokken, productieve en gemotiveerde medewerkers, die minder last hebben van werkstress en verzuim, en een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijf(sresultaat).

‘Wieman Werkt’ begeleidt, ondersteunt en adviseert bij

• HR beleid & -advies, Lees verder
• Loopbaanvragen, Lees verder
• Persoonlijke ontwikkeling (effectiviteit), Lees verder
• Teamcoaching, Lees verder
• Interim HR-opdrachten, Lees verder

“Interesse gewekt? Wil je meer weten? Bel of mail mij voor een kennismakingsgesprek”