Heeft u het gevoel dat:

“de samenwerking stroef verloopt”

“medewerkers zich niet uitspreken”

“de prestaties achter blijven bij de verwachtingen”

“medewerkers zich negatief uiten naar elkaar”

“er onvrede en onveiligheid heerst”

“het team geen eenheid is?”

Dan wordt het tijd voor verandering.

Team Coaching

Door het benoemen van de problemen en het in kaart brengen van de zichtbare en onzichtbare blokkades van het team en de individuele leden wordt snel duidelijk waar er aan verandering gewerkt moet worden.

Moeilijk?
Niet als u gebruikt maakt van de hulp en expertise van ‘Wieman Werkt’. Op basis van jarenlange ervaring in verschillende organisaties en talloze interventies in verschillende soorten teams en afdelingen werkt ‘Wieman Werkt’ met u aan het verbeteren van de sfeer en de resultaten van het team.

Hoe?
Wieman Werkt brengt samen met u en uw medewerkers de vragen van de afdeling in kaart. Door gebruik te maken van ’Visual coaching’ dringen we op een gemakkelijk en leuke manier door tot de kern van de zaak. Meer over ’Visual coaching’, Lees hier Hoe werkt Visual Coaching?

Door het creëren van een open en veilige sfeer, en door het mobiliseren van de creativiteit en denkkracht van iedereen wordt elk teamlid in even grote mate betrokken bij het aanpakken van de belangrijkste  vragen.

Met als resultaat concrete afspraken in de vorm van een plan van aanpak, samenwerkingsafspraken of een toekomstvisie.

“Interesse gewekt? Wil je meer weten? Bel of mail mij voor een kennismakingsgesprek”